Chính sách bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

- Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website VongtayParacord.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại trên website nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng. Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của bạn.

- Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ cho Dịch vụ chuyển phát nhanh để họ giao hàng cho bạn

- Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường. mọi thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê. Quý khách có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào.

2. Phạm vi sử dụng thông tin 

Phạm vi sử dụng thông tin chỉ trong nội bộ Đội ngũ điều hành của Vòng tay Paracord. Chúng tôi sử dụng thông tin quý khách cung cấp để:

  • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho khách hàng khi nhận được yêu cầu
  • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng đó
  • Gửi email về sản phẩm hoặc chương trình mới của chúng tôi
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trên website
  • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt

3. Bảo mật

- Thông tin cá nhân của bạn được tôn trọng bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Chúng tôi cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của bạn khi không có sự cho phép đồng ý từ bạn

- Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn.

- Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

4. Quyền lợi khách hàng

- Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Cảm ơn bạn đã quan tâm và truy cập vào Website của Vòng tay Paracord.